Det mener koordinerende leder for senteret, Kurt Jacobsen. I 2019 ble det nemlig avdekket sosial dumping og elendige boforhold hos enkelte fiskebedrifter.

– Det var ganske graverende funn opp mot arbeidstidsbestemmelser og avlønning av arbeidstakere i 2019. Vi ønsker å følge opp at næringen følger regelverket, sier Jacobsen til Fiskeribladet.

Sjekker arbeidsforhold

Dette er noe av bakgrunnen for de 14 kontrollene som ble gjennomført i løpet av uke 8, 10 og 15 i år.