Dette går frem av en oversikt som Fiskeribladet har fått fra Fiskeridirektoratet. De 13 påmeldte små kystfartøyene, som ser ut til å bli redusert til ti fartøy, kommer i tillegg til åtte større kystnotfartøy som allerede har fått tillatelse til å delta i årets makrellstørjefisket.

– Vi synes det er bra deltakelse i fisket. Det er klart at det er snakk om både økonomi og risiko knyttet opp mot makrellstørjefisket. Det kommer også en gruppe med merke-, slipp- og rekreasjonsfiske, sier seniorrådgiver Maja K.