– I dag er det 13 norske linefartøy som fisker hyse i russisk sone. Fisket blir karakterisert som svært bra med mye stor hyse, skriver Fiskebåt i en sak publisert på sine nettsider.

Til organisasjonen karakteriserer Kjetil Holmeset på fartøyet «Geir» hysefisket som svært bra.

Dette er området i russisk sone Fiskebåt melder om at det er flere norske linebåter. Foto: Marine Traffic

Stor hyse

– Omtrent 75 prosent av fisket har en vekt på over 800 gram for sløyd og hodekappet fisk. Da er det innafor det vi kaller stor hyse. I tillegg er det liten innblanding av torsk, forteller Holmeset til Fiskebåt.

Det skal også være observert mye sild i området.

– Vi ser det både på ekkoloddet og at stimer med sild kommer opp i moon-poolen når vi bruker lys. Det er faktisk så store mengder at styrmannen nesten trodde det var en u-båt da han så en stor sildestim på ekkoloddet, uttaler Holmeset.

Fiskebåt viser til at det fiskerne observerer samsvarer med det havforskerne også har sett i området.

Fiskebåtreder Kjetil Holmeset. Foto: Julie Arntsen

Tilbake i russisk sone

Fiskerne mener ifølge fiskebåt at det kan være snakk om to årsklasser, ettersom den minste silden er to til tre centimeter, mens de største er rundt ni centimeter.

Fiskebåt skriver at fisket i russisk sone har tatt seg opp igjen etter at det stoppet i etterkant av Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor.