Totalt hadde 104 fartøy i kystgruppen meldt sin interesse for loddefiske da fristen gikk ut 10. januar. Fiskeridirektoratet gjennomførte loddtrekning 13. januar, og i listen under kan du se de 19 fartøyene som får delta.

Norges Sildesalgslag administrerer utseilingsordningen. Salgslaget minner på sine nettsider om at fartøy som ikke ønsker eller har mulighet til å delta, må snarest mulig skriftlig melde fra om dette til Norges Sildesalgslag, slik at tilbudet kan gå til neste fartøy på listen.

Hele utseilingslisten med de 104 fartøyene, kan du finne på salgslagets nettsider.

Loddefisket åpner 23. januar. For 2023 er det satt en totalkvote på 37.100 tonn lodde.

Fartøy som melder utseiling i kystgruppen tildeles en maksimalkvote på 300 tonn lodde.

Dette er gruppekvotene for de ulike flåtegruppene:

  • Ringnot: 26.710 tonn lodde.
  • Trål: 4.452
  • Kyst: 5.936

Hele loddeforskriften finner du her.

Nyttårstilbud: 8 uker for 80 kroner
Hold deg oppdatert med Fiskeribladet i 2023! Tilbudet varer ut januar.