Forrige uke ble det meldt inn godt over 35.000 tonn NVG-sild fra både fjordene i Nord-Troms og ute i havet.

Sjøtjenestens båt «Rind» har de siste dagene patruljert i Kvænangen og Lyngen og kan melde om fiskeriaktivitet på et relativt stort område.

Inspektør Ronny Drågen på «Rind» kan fortelle at i tillegg til den mindre flåten som etter hvert har etablert seg inne på Kvænangen, er det fortsatt fiskeri lenger ute på Kvænangen og utenfor Lyngenfjorden.

– Det har vært litt vekslende om kystnotflåten har fisket i Kvænangen eller Lyngen.