Debatten om havneforbudet for russiske fartøy, og regjeringens unntak for fiskefartøy, har rast gjennom sommeren. Venstre har gått særlig hardt ut og advart om at Norge bidrar til å fôre oligarkenes lommebøker og Putins krigskasse.

– Dette er meninger uten kunnskap, sier tidligere ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Johan H. Williams.

– Et spøtt i havet

Russiske trålere har ifølge Norges Råfisklag levert fisk til en verdi av 1,58 milliarder kroner i Norge hittil i år. Williams mener inntektene som går tilbake til hjemlandet er minimale.