Makrellstørja er historien om de store dyrene i 250-kilosklassen som på det beste kan betales med 200 kroner kiloet, men det er langt fra årets virkelighet.

Størrelsen på dyrene er som før, forekomstene større enn noen gang, men fangstene blir stadig mindre – noe som noen hevder henger sammen med prisene.

Prisene på de største størjefangstene innmeldt gjennom Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi), som har omsatt mest, er på 67 kroner kiloet. Prisene gjennom Sildelaget er mellom 50 og 60 kroner kiloet.