Da Fiskeridirektoratet 1. juli i år åpnet for høsting av tare sør i Nordland, var de klar over at det finnes få studier som kan si noe om effekten taretråling har på sjøfugl. I eget høringsnotat viser direktoratet til en studie på toppskarv fra Sklinna naturreservat, som ligger om lag fem mil sør for det aktuelle området.

– Det går strake veien nedover for mange av sjøfuglbestandene våre, og da må vi være bevisste på hva vi gjør og vite hvilke effekt det kan ha, sier forsker Signe Christensen Dalsgaard i NINA.