– Vi kan ikke akseptere at fiskerne skal be om lov til å gå på havet. Fiskerne må utnytte de mulighetene de får, særlig når