– Vi venter på at rogna skal modnes, sier Geir Magne Madsen, skipper på den 64,2 meter lange ringnotbåten «Fiskebas».

Sammen med stadige lavtrykk, har lav rognprosent og laber fangstinnsats begrenset landingene av lodde fra Barentshavet. I februar var tråleren «Piraja» eneste båt som gikk etter lodde i nord.

Da vi trådte inn i mars måned meldte ringnotflåten seg på fisket. I går tok 68,25 meter lange «Trønderbas» 450 tonn lodde nord av Havøysund.

Fangsten som leveres torsdag til Pelagia Lødingen, består av 53 prosent ho-lodde, med en rognprosent på 18.