Den vel 45 meter lange kystnotbåten «Båragutt» har fisket nesten 1400 tonn torsk i år. Av dette er nærmere 600 tonn levert levende i torskemerder på Myre og Båtsfjord.

Tromsø-rederiet Båragutt Pelagic har holdt på med levendefangst av torsk siden 2015. Daglig leder Terje-André Hansen sier de har opparbeidet seg verdifull kunnskap om fangst og føring av levende fisk. Dette har blant annet resultert i at de har begynt å levere levende hyse direkte over kai, med svært gode resultater.