I fjor bevilget Norge seg en andel på 76 prosent av totalkvoten på NVG-sild. I år foreslår myndighetene 65,5 prosent, med samme fordelingsnøkkel som i år mellom flåtegruppene. Totalkvoten (TAC) i år var 511.171 tonn. For 2024 er TAC 390.010 tonn.

Flere bør følge opp

– Vi håper det bidrar til å få ned overfiske og at de andre kyststatene viser samme ansvar og setter ned sine kvoter, sier Mariann Frantsen, daglig leder i Pelagisk forening.