Det opplyser reder Sigurd Teige. Båten er på fiske etter NVG-sild og fisker innenfor sildestreken med kontrollører om bord.

Sildestreken
  • En strek i nordøstlig retning fra vestsiden av Sørøya.
  • Streken går nordvest ut i havet til 18 grader øst.
  • Båtene skal holde seg på vestsiden av streken.
  • Bakgrunnen for denne streken var utfordringer med småsild i Barentshavet.
  • Ringnotflåten må ha tillatelse dersom de skal fiske innenfor streken.
  • De må også ha kontrollører om bord for å sjekke at det ikke er undermålssild i fangstene.