Andøy har mistet flere båter og kvoter de siste årene. – Vi må tenke fremover, sier Leif Ronald Kvivesen i Andenes fiskemottak.

Kommunen helt nord i Vesterålen har hatt en nedgang i sine kvoteandeler i flåtegruppen mellom 15 og 21 meter, ifølge Riksrevisjonens rapport fra 2020.

Nå ligger enda en båt i denne gruppen til salgs, med kvoter: «Ole Elvan».

Rederiets prisindikasjon er på 168 millioner kroner.

Båten ble bygget ved Blokken skipsverft i Vesterålen og sto klar i 2020.