Det var store loddesamlinger å se på djupet, slik det går frem av ekkoloddbildet. Men det blir for djupt for den norske flåten, som er henvist til å fiske med not.

Dårlige værforhold

Hvor mye lodde det er i flaket på bildet er uklart, men eksperter på loddefiske og ekkoloddregistreringer sier det fort kan dreier seg om minst tusen tonn.

– Vi var uheldig og fikk revet sund nota under snurpingen. Det var strøm og dårlige værforhold som førte til uhellet, sier reder Karl Oskar Njåstad på «Vestviking».