– Det er ikke unormalt at det er litt stille på høsten her, sier Bjørn Mikalsen, driftsleder på Årvikbruket AS, nordvest på Arnøya.

Etter at seniotleveransene tok slutt i juli, har det vært liten råstofftilgang og rolige dager på bruket på Arnøya. Hjemmeflåten er liten, men «en håndfull» fremmedbåter har rodd med juksa med Årviksand som utgangspunkt. Sju båter har til sammen levert 32 tonn sløyd vekt i løpet av de siste 14 dagene.

Med sist ukes kuling ble det «veldig stille» på bruket. Samme trenden har preget hele regionen til Norges Råfisklag.

– Høsten fører som kjent med seg ruskevær, og da mange i nord ble hindret fra å fiske førte det til reduserte leveranser av villfanget sjømat sammenlignet med uka før, skriver Råfisklaget i sin ukentlige oppsummering.

Råfisklagets omsetning sist uke var på 137 millioner kroner totalt, mot 441 millioner kroner uken før. Norske båter sto for en omsetning på 131 millioner kroner, fordelt med 72 millioner kroner på fersk og 58 millioner kroner på fryst råstoff.

Tidlig helg

Framfor å sløye og flekke, har driftslederen utnyttet tiden med dårlig vær til å montere nytt utstyr i produksjonslinjen. Kveite, breiflabb og uer selges fersk, mens torsk og sei i hovedsak saltes. Kjøperen er fornøyd med årets seisesong, som har gitt mest av mellomklassen – mellom 1,6 og tre kilo rund vekt.

– Veldig fin størrelse, og samme «size» fra juksabåtene og notbåtene, slår Mikalsen fast.

Da Fiskeribladet snakker med han torsdag, er det en del mindre sjarker som har tatt løs, men samtidig er det andre som har gått hjem.

– De var på sjøen i går, hovedsakelig etter sei. Men et par av dem har tydeligvis tatt helg. Og så er det en som akkurat har gått ut med breiflabbgarn, jeg er spent på hva han kommer på land med, sier Mikalsen.

Årviksand på Arnøya i Skjervøy kommune i Troms. Foto: Jørn Mikael Hagen

Notfiske i nord

Det er ikke bare på Arnøya det går mest i sei. Av ferskt råstoff, var det leveranser av kongekrabbe og sei som genererte de største verdiene omsatt gjennom Råfisklaget sist uke.

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 36 ble på 72 millioner kroner, ned fra 120 millioner kroner uken før. Kongekrabbe var størst i verdi med 25 millioner av totalen, deretter følger sei med 14 millioner, og torsk med 12 millioner.

– Helt i takt med årstiden, konkluderer Råfisklaget i sin fisknytt for uke 36.

De oppgir videre at omsetningen av fersk sei i uke 36 utgjorde 1500 tonn, nesten 750 tonn mindre enn sist uke. Størst kvantum ble levert i Vest-Finnmark med 850 tonn av totalen, hvorav 670 tonn kom fra not.

Deretter følger Øst-Finnmark med 330 tonn av totalen, hvorav 270 tonn ble kom fra snurrevad og 60 tonn fra garn. Deretter følger Troms med 130 tonn, hvorav 100 tonn var tatt på garn. I Vesterålen er det levert 50 tonn, hvorav 40 tonn kom fra garn. I Lofoten er det levert 20 tonn. Lenger sør er det levert 50 tonn på Nordmøre, og tilsvarende i Trøndelag, også der var det meste garnsei.

Årvikbruket AS i Årviksand på Arnøya – med Nordfugløya i bakgrunnen. Foto: Mia Kanstad Kulseng

Verdens høyeste kai

Garnbåter er det ikke mange av for øyeblikket i Årviksand. Med mest båter fra den minste gruppen, er førsteinntrykket som regel at bruket har «verdens høyeste kaier».

– De ble bygget for femti år siden, da vi hadde liten molo. Og så har det blitt malen når vi har utvidet, forklarer Mikalsen.

Den gangen måtte kaiene være høye, fordi det kom mye havsjø inn i havna på nordlig retning.

Terskelen for å levere til Årvikbruket, ønsker driftslederen derimot skal være lav. Fiskerne som er på samme feltet kan velge mellom Torsvågbruket og Karlsøybruket på Vannøya, og Årvikbruket på Arnøya.

– Vi er litt nærmere feltet, men de har vel større kapasitet på Vannøya. Vi prøver å ha samme prisnivå, så er det fiskeren som velger hvor han vil være, sier Bjørn Mikalsen, driftsleder ved Årvikbruket.