Av den foreløpige kvote på 110.000 tonn er det nå fisket 96.600 tonn, og 15 båter er i havn med sine kvoter.

Blant andre meldes det fra «Odd Lundberg» og «Vikingbank» på Facebook at de er i havn med kvotene etter en flott sesong på tobisen.

– Eventyrlig fiske

Fra «Vikingbank» meldes det om et kjempegodt fiskeri:

«Me er takknemlig og glade for å ha fått være med på et eventyrlig tobisfiske i år. Nå blir det å vente i spenning på om Havforskarne finner tobisbestanden så sterk, at det blir kvoteauke i løpet av denne veka», står det i et innlegg på «Vikingbank»s Facebook-profil mandag.

Båten som eies av rederiet Cetus AS fra Karmøy, har som hovedvekten av flåten den siste tiden holdt seg på Klondyke-banken.

«Dette feltet har gitt ubegripelige mengder med tobis i år. Siste tur har vært på Vestbanken og «småfelta» austpå», skriver rederiet på Facebook mandag.

Krysser fingre

«Odd Lundberg»-rederiet har i likhet med Vikingbank delt flotte bilder fra tobisfeltet på Facebook. I en oppdatering på slutten av forrige uke, meldte Gratangen-rederiet at kvoten var i boks:

«Skuta er lastet med 2000 tonn og siste rest av årets tobiskvote er i boks. Det er godt med tobis å se på bankene, så vi krysser fingrene for at HI tilråder en økning i årets tobiskvote, basert på deres pågående tokt», skriver «Odd Lundberg» på Facebook.

Sildesalgslaget opplyser på sine nettsider at «Kings Bay» er nå inne i siste uke på HI sitt tobistokt, og det er forventet at et endelig råd foreligger 14. mai.

I en oppdatering fra forskerne på tobistoktet i forrige uke, meldte havforskerne at de ikke har sett like mye tobis som rekordåret i fjor.

I fjor så forskerne allerede tidlig i toktet at det var langt mer tobis enn det foreløpige rådet tilsa. Derfor oppdaterte HI det foreløpige rådet fra 70.000 tonn til 110.000 tonn. Til slutt ble det endelige kvoterådet på 250.000 tonn.

Toktleder Espen Johnsen rapporterterte i forrige uke om bra med tobis, men langt fra rekordåret i fjor. HI har derfor ikke gitt et nytt foreløpig råd – men det endelige kvoterådet skal som nevnt komme i slutten av denne uken.

Mer ujevnt fiske

Totalt ble det meldt inn 17.600 tonn tobis sist uke fordelt på 16 fartøy, melder Sildesalgslaget mandag.

«Fisket sist uke har vært mer ujevnt enn tidligere i sesongen, der en tidlig i uken delvis var hemmet av kuling. Etter kulingen så spredde båtene seg på ulike felt fra Vestbanken til Klondyke som hovedfelt. Fangstingen var mer treffende, og tobisen var synlig/fangstbar til ulike tider på dagen», skriver salgslaget.

Sildesalgslaget peker på at med lavere kvantum og mer fett i tobisen, har de sett høyere priser i auksjonene utover i uken.