Det er historien om inndragning av havbrisling fra ringnotfartøyet «Trønderbas» i 2018, som nå har endt med at den inndratte brislingen er havnet tilbake i rederiets eierskap igjen etter lang