– Det er nå mest et sukk. Nå kom det noe nytt, ikke sant? Jeg blir litt oppgitt over at de ikke vet hvordan vi arbeider og bruker sjøen.

Fedøy, som er bosatt på Bulandet i Vestland, så det nødvendig å reagere på høringsforslaget fra Forsvarsdepartementet. Ungenes fritidsfiske kan i prinsippet gjøre ham til kriminell, oppdaget han. Høringsforslaget hemmeligstempler nemlig ekkoloddata på dybder under 30 meter i norsk territorialfarvann. Ulovlig for ham, ulovlig for barna.

Kjøpmann og aktiv fisker

Garmin sitt håndholdte ekkolodd Striker.