Da havforskerne tirsdag presenterte neste års kvoteråd for torsk, var det ingen bombe de slapp. De har allerede varslet at torskefesten er over og at bestanden er på en nedadgående kurve. De har derfor bedt fiskerikommisjonen om sette kvoten ned med 20 prosent til neste år, til det laveste nivået vi har sett siden 2009.

– Dette er som forventet, sier sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea, som tror markedet allerede har priset inn kvotenedgangen kommende år.

– Men det er antydet at kvoten også skal ned i 2024, for så å stabilisere seg på et lavt nivå, sammenliknet med det vi har vært vant med de siste 10–15 årene.