På et seminar i Tromsø nylig om forebygging av fiskerikriminalitet, gjentok Økokrim-sjef Pål Lønseth at fiskerikriminalitet er en av de største truslene mot velferdsstaten. Dette fordi det staten går glipp av betydelige inntekter og det undergraver en bærekraftig forvalgning.

En stor utfordring for politiet, er mangelen på umanipulerbare og konkrete opplysninger i slike straffesaker.

– Det er få, objektivt verifiserbare data i hele næringskjeden, sier Lønseth til Fiskeribladet.

Han er tydelig på at Økokrim ser behovet for nye ordninger.

– Handlingsrommet for krim er så stort.