Etter knappe fem ukers varighet var siste frist for å ta opp redskap fra sjøen ved midnatt 24. juni. 100 tonn av kvoten på 5200 tonn står igjen og blir overført til andre periode, opplyser omsetningssjef Willy Godtliebsen til Fiskeribladet mandag.

Willy Godtliebsen, omsetningssjef i Norges Råfisklag, oppsummerer første periode av blåkveitefiske. Foto: Julie Arntsen

31 kroner i snitt

Flåten har i år fått en fin prisøkning.