– Denne ordningen gjelder selvfølgelig alle fylker og kommuner langs kysten der det er blitt, eller blir, endringer. Men mitt inntrykk er at det er i de to nordligste fylkene engasjementet rundt fiskeriregistreringen er sterkest, sier Håvard Fause, konstituert seksjonssjef for Fiskeridirektoratets fartøy- og deltakerseksjon.

– Vår overordnede målsetting er at bokstavene i registreringen skal tilbakeføres ved nyregistrering og salg så langt det er mulig, sier Fause.

Men han må samtidig bokføre permanente endringer i samme periode, som at Senja lever videre som egen kommune.