Oppfordringen om forbedringer i betingelsene knyttet til EØS-avtalen, er fremmet av landsstyret i Norges Fiskarlag i et forslag til nytt arbeidsprogram for laget i 2021–2023.

Fiskarlagets nye generalsekretær, Sverre Johansen, sier at tanken bak å ta dette inn i et program, er å vise EØS-avtalens betydning som rammeverk for norsk fiskeproduksjon.

– Svært høye tollsatser på enkelte bearbeidede fiskeprodukter fører til svekket konkurransekraft for norsk fisk i EU-markedet, påpeker han.

Holder tett

Fiskeribladet har utfordret fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til å kommentere om fiskeridelen i EØS-avtalen er noe som vil bli viet oppmerksomhet i gjennomgangen regjeringen har varslet om EØS-avtalen,

Skjæran, som er invitert til landsmøtet for å snakke om «Ny regjering, ny fiskeripolitikk», ønsker ikke å opplyse hva han vil si til fiskerne før han holder talen på landsmøtet, får Fiskeribladet opplyst av Lisa Nordøen, som er kommunikasjonssjef for fiskeri- og havministeren.