Konstituert tingrettsdommer Ingvild Victora Kragset fant ingen andre rettskraftige dommer for salg av fiskefartøy med kvoter å støtte seg til i vurderingen av den spesielle saken i tingretten i Ålesund.

Retten tvilte seg til en avgjørelse som endte med erstatning til rederiet og skriver:

«Retten har under noe tvil kommet til at Nyvoll var uaktsom i sin rådgivning da han unnlot å sikre at Stormfuglen var seg bevisst forskjellen mellom salg av aksjer og salg av innmat før Stormfuglen aksepterte budet på 320 millioner kroner for innmat.»