Går alt etter planen vil digitalisering og automatisering revolusjonere fiskerikontrollen de kommende årene. I et