– En fin tur, spraker styrmann Kristoffer Nilssen over en heller dårlig mobillinje fra broen på «Slaatterøy». – Vi kom over noen svære flak, med bra mengder.

K. Halstensen-rederiets 87,8 meter lange fiskebåt er på vei mot Danmark for å losse sild. Om bord ligger det store verdier. Marsteinen, lokalavisen i Austevoll, skriver nemlig onsdag at «Slaatterøy» meldte inn en fangst på 2230 tonn NVG-sild, fordelt på tre kast.

15,7 millioner kroner

Det ga god uttelling. Fangsten ble meldt inn søndag fordelt på to innmeldinger – en på 1000 tonn der silda holdt en snittvekt på 235 gram, og en fangst på 1230, der silda i snitt var litt større, 255 gram.