Under økosystemtoktet i Barentshavet ble det gjort gode registreringer av lodde. Derfor mener norske og russiske havforskere at det er forsvarlig å fiske opptil 196.000 tonn lodde i 2024.

Det innebærer mer enn en tredobling av fjorårets kvoteråd, som var på 62.000 tonn.

Styreleder Kristian Sandtorv i pelagisk forening mener at det ikke er vanskelig å tredoble kvoterådet når kvoterådet har vært så lavt fra før.

– Det er ikke uventet at rådet ble høyere etter de observasjonene både vi og andre flåtegrupper har gjort de siste årene.