– Hadde vi kunnet fiske der vi tidligere fisket, kunne vi levert til konsum, men vi måtte kaste på mange småflekker mellom fjordlinjer og stengte områder. Når du ligger i tre døgn og skal gå i tre døgn etterpå, blir kvaliteten deretter, sier Eliassen.

Dermed gikk silda til mel- og oljeanvendelse.

Kai Eliassen, daglig leder i rederiet Steinevik. Foto: Privat

Sparer drivstoff

Eliassen er daglig leder i rederiets to ringnotbåter «Steinevik» og «Knester».

– Sild er noe av det sunneste vi kan spise og jeg skulle selvsagt ønske den gikk til menneskemat, men det er viktig å presisere at fiskemel og olje også ender opp som menneskemat, via laksen, sier Eliassen.