– Dette toktet gir oss en del av et stort bilde som vi trenger mer tid på å sette sammen. Det vi kan si så langt er at skreien nok får gjort det den skal hvor som helst på denne kyststrekningen, hvis forholdene ellers er de rette, sier forsker og toktleder Knut Korsbrekke om bord på «Kristine Bonnevie».

Utpå kvelden torsdag ble den første utgaven av Havforskningsinstituttets nordlige skreitokt avsluttet i Kjøllefjord-området, og forskerne har dermed samlet inn ny informasjon som nå skal sammenstilles med data fra både skreitoktet i Lofoten nylig, og fra vintertoktet tidligere i år.