Dagen starter i 06-tiden for undertegnede. Etter å ha hatt en litt strabasiøs tur over Vestfjorden der det var best å ligge i horisontalen, vekkes jeg med beskjed om at torskefiske er i gang. En havhest ligger på siden av båten. Den ser ut til å være veldig svang også. Kanskje den har lyst på litt lever?

Bingene på dekk er begynt å fylles opp med skrei. Garna ble satt i totiden på natten og etter bare fire timer i sjøen tyder det på at det blir godt med fisk.