Fredag før påske fant alle politiske partier på Stortinget sammen i et enstemmig vedtak om å støtte arbeidet med en nullvisjon for dødsulykker i næringene til havs. Fiskeriminister Bjørnar Skjæran har allerede tatt tak i saken, og Sjøfartsdirektoratet skal innen sommeren 2022 utarbeide et faglig grunnlag for en nullvisjon.

Brønnøysund-fisker Odd Terje Dybos er klar på at en slik nullvisjon har lite for seg om ikke politikerne gjør noe med rammevilkårene til sjarkflåten.

– Det er særlig den minste flåten som er utsatt for ulykker, dessverre ofte med tragisk utfall.