I et brev til Råfisklaget, ber den sjøsamiske fiskeriorganisasjonen Bivdu salgslaget om å kartlegge sjarkflåtens muligheter for levering av fangst.

Fiskeribladet er kjent med at Norges Kystfiskarlag har mottatt meldinger fra medlemmer om at det er utfordrende å få levert fangster i Finnmark.

Bivdu ber i brevet om at Råfisklaget undersøke sjarkflåtens muligheter til levering av fangst.

«Er ikke leveringsmulighetene tilfredsstillende må Råfisklaget straks sette inn føringsfartøy og gjennomføre dirigeringsordninger, slik at den minste flåtegruppen får avvikling sitt vårtorskefiske i Finnmark på en god måte», heter det i brevet fra Bivdu.

Videreviser Bivdu til meldinger om leveringstrøbbel i Finnmark:

«Bivdu er orientert om at de minste fartøyene (sjarkflåten) ikke har tilfredsstillende leveringsmuligheter for sine fangster i Finnmark. På enkelte plasser blir det fortalt at p.g.a. manglende leveringsmuligheter. Dette er ikke akseptabelt».

Bivdu frykter store økonomiske problemer for sjarkflåten.