– Stadig mer tyder på at fjorårets sterkt reduserte skreiinnsig var et engangstilfelle. Ting kan riktignok endre seg raskt, men alle tegn vi ser så langt tilsier et mer normalt skreiinnsig når tiden er inne, sier Geir Børre Johansen, styreleder ved fiskeindustribedriften Røst Sjømat ytterst i Lofoten.

Foreløpig er det imidlertid sei mye dreier seg om på Røst. En betydelig kystfiskeflåte har benyttet anledningen når gode seiforekomster har falt sammen med gode priser, og det har blitt hektiske dager på kaia.