– Mat må produseres mer kostnadseffektivt og klimavennlig, sa statssekretær Vidar Ulriksen i sin innledning på den internasjonale rekekonferansen (International Cold Water Prawn Forum – ICWPF).

Konferansen avholdes annethvert år, og ble 17. november arrangert i Tromsø for første gang. Der var kjøpere, selgere, produsenter, fiskere og forskere samlet gjennom sin felles interesse for reker.

Blant annet ble markedssituasjon og bestandsutvikling framlagt og debattert – og næringens utfordring med tanke på energiforbruk var et stadig tilbakevendende tema.

Vidar Ulriksen, statssekretær for fiskeri- og havministeren sier det faktum at verdensbefolkningen har passert åtte milliarder legger mer press på klima og næringen.