Som meldt mandag, har Fiskeridirektoratet hatt en inspektør om bord på et kolmulefartøy vest av Irland den siste tiden. I den forbindelse registrerte inspektøren en sprenging av trålpose, samt død fisk i overflaten. Den døde fisken mener Fiskeridirektoratet trolig skyldes trålsprenging.

I internasjonal sone

– Er det et problem både i EU-sonen og i internasjonal sone?

– Registreringene vi har omtalt er fra internasjonal sone, men disse utfordringene vil også være de samme i EU-sonen på denne tiden av året, svarer Siv June, divisjonsdirektør tilsyns- og kontrolldivisjonen i Fiskeridirektoratet, i en epost tirsdag.

Fiskeribladet snakket mandag med skipper og reder Tor Østervold på «Østerbris», som har fisket ved Porcupine bank i internasjonal sone siste tiden. Selv har han ikke registrert utfordringen direktoratet har observert:

– At det er sprengning av trålposer kan hende, men vi kjenner ikke til at det er noen som har gjort det nå, sa Østervold mandag.

Han legger til at han kun kan svare for seg selv:

– Det er vanskelig for meg å si hva andre gjør, og ikke. Men generelt mener jeg at nytt utstyr er det som må til.

Fiskeridirektoratet advarer mot trålsprenging og neddreping av fisk på kolmulefeltet. Foto: Fiskeridirektoratet

Østervold kunne ellers fortelle at de har hatt et godt fiske og at det har vært gode flekker å se.

– Så det ser ut som at kolmula er i god stand.

Han kaller det «veldig positivt», og sier at det utvilsomt har kommet nye rekrutter til.

– Det ser vi på størrelsen og. Dette er vel 2019-årsklassen, det er god rekruttering som vi nå ser på feltene.

«Østerbris» meldte inn 2150 tonn 17. februar og var mandag på vei fra feltet med kurs for lossing i Irland.

Ingen stengte felt

På spørsmål om det er store mengder kolmule og høy tetthet av fisk, som er hovedproblemet, svarer direktoratet at det er en vesentlig faktor, men at det er nokså sammensatt.

Direktoratet har påpekt at både fiskeredskapets tilstand og tauetid også spiller inn på faren for sprengning.

Foreløpig har ikke direktoratet vurdert å stenge felt som følge av utfordringen.

Vurderer flere inspektører

I pressemeldingen som ble sendt ut mandag viser direktoratet at trålsprenging har vært et kjent problem lenge. På spørsmål hvorfor direktoratet først nå går ut med en pressemelding og oppfordrer til aktsomhet, svarer June:

– Vi har gått ut med meldinger og informasjon om sprenging via andre kanaler. Det kan være i dialog med organisasjoner fiskefartøyene er medlemmer av og det kan være via sosiale medier hvor vi vet at mange av aktørene følger oss.

– Hvordan følger direktoratet dette opp framover, vil dere sende ut flere inspektører på båtene?

– Flere inspektører på utvalgte båter blir vurdert fortløpende, skriver June.

Neddreping
  • Neddreping kan defineres som fisk som av ulike grunner dør under fangstoperasjoner.
  • Fisken går til spille og blir ikke ført som fangst
  • Neddreping av fisk regnes ikke som dumping eller utkast av fisk, fordi fisken aldri er tatt om bord.
  • Det er ikke tillatt å slippe fangst når det er fare for neddreping, altså når fisken er så stresset og utsatt for oksygenmangel at den vil dø dersom den slippes ut av redskapen.