Sedeniussen er ikke aktiv fisker, men jobber i familierederiet Rowenta i Lofoten. Hun ble onsdag valgt inn som «frittstående» medlem i styret i Norges Råfisklag, noe som ble gjort mulig av flere endringer i vedtektene. Årsmøtet i salgslaget gjorde endringene knapt en time i forkant av valget.

– Vi har litt dårlig samvittighet på dette området, men det er ingen sensasjon at vi får inn kvinner i styret. Det har vi hatt før i Råfisklaget. Utfordringa er at det blir for tilfeldig med det regelverket vi har i dag.