Da rekefisket skulle starte opp på senvinteren annonserte flere i rekeflåten at de var i tvil om de ville gå ut. Bakgrunnen var økte bunkerspriser og rekeindustrien som meldte at den var usikker på hvor mye som ville bli kjøpt.

Les også: Både hav- og kystflåten rammes kraftig av høye drivstoffpriser

Nervekrig

Prisene som kjøperne kunne tilby gjorde flere av de større reketrålerne usikre på lønnsomheten, og det er her Svein Ove Haugland, direktør i Norges Råfisklag, lanserer terror-metaforen:

– Du kan nesten kalle det en terrorbalanse mellom den havgående flåten og industrien.