Dette går frem av en oversikt Fiskeribladet har innhentet fra de tre salgslagene som har omsatt fangstene i årets sesong.

Til tross for at båtene melder om store observasjoner av hval i år, kom ikke de 13 båtene i mål med mer enn 63 prosent av årets kvote på 917 dyr, anbefalt fangst av Havforskningsinstituttet.

Færre fartøy og kjøpere

Norges Råfisklag er største salgslag i omsetning med 10 fartøy på leveringslistene og 20 millioner kroner i omsetning. Det er ikke noe nytt at ikke hele kvoten av vågehval blir fanget.