«Beitir» hadde med seg 3061 tonn lodde som ble levert i helga til sildoljefabrikken. Prisen ble notert til 2,76 kroner kiloet, slik at fangstverdien kom opp i nesten 8,5 millioner kroner.

– Det var en fin tur til Norge, sier skipper Tomas Karason på «Beitur» som satte kursen tilbake til loddefeltene ved Island natt til mandag.

– Godt trålfiske for tida?

– Ja, vi fikk 500 tonn i halet. Det synes vi er bra, sier skipperen.

Island storfisker lodde