– Vi jobber for å videreføre denne støtteordningen for kystrekeflåten neste år. Det trengs for å komme over kneika og en del sliter i rekefisket. Dieselen er dyr ennå og er ikke på et akseptabelt nivå.

Biodrivstoff

– Drivstoffkostnadene forventes å øke ytterligere med nytt omsetningskrav for biodrivstoff fra 1. oktober i år. For rekeflåten er det viktig at midlene videreføres for neste år og fiskarlaget sentralt jobber også for det, sier Danielsen til Fiskeribladet.

CO₂-avgiften øker for hvert år og nestleder i Sør-Norges Fiskarlag er enig med fiskarlagets leder Kåre Heggebø, som mener kystrekeflåten bør ytterligere imøtekommes med løpende CO₂- kompensasjon.