Mottakene har fått flere fangster på 1000 til 1500 kilo kokte reker fra de største båtene og fisket har gitt et solid kvantum i distriktet til Fiskehav.

– Til tross for krevende værforhold ble det landet 336 tonn reker i den første måneden av sesongen. I dette kvantumet var det 63 prosent med kokte reker, opplyser direktør Kjell-Arild Tøfte i Fiskehav.

God sesong

For rekeflåten ble det en god sesong i fjor, selv om halve året ble preget av reduserte kvoter.