Fra og med mandag 4. april får fiskerne en minstepris på 160 kroner kiloet for store kokte reker i distriktet til salgslaget Fiskehav. Dermed øker rekeprisen med 10 kroner i forhold til prisen som ble satt 14. mars.

I en vanskelig tid har fiskerimyndighetene stengt to gode områder for rekefiske i Nordsjøen – det ene på Egersundsbanken – for å begrense fiske av reker under minstemål. Områdene er stengt fram til 8. april og 11. april.