Den erfarne kystfiskeren Ulf Garstad fra Austafjord ved Rørvik i Trøndelag er både sint og sjokkert over raudåtefisket som nå finner sted i fjorder i Trøndelag. Fisket har pågått den siste tiden med store snurrevadfartøy som, ifølge Garstad, tømmer fjorden og at det finmaskede nettet soper med seg alt av stort og spesielt smått.

– Det er en gåte for meg at det i det hele tatt skjer. Nå pågår fisket inne på Folla rett utenfor utløpet til lakseelven Namsen.