I forrige uke ble fjordlinjene flyttet på Lyngenfjorden, slik at de større kystnotbåtene fikk følge etter silda inn på ytre del av fjorden.

Som Fiskeribladet skrev torsdag har fisket tatt seg betraktelig opp på Kvænangen den siste uka, og Sildesalgslaget har meldt om full fres for låssetterne.

Fredag varsler Fiskeridirektoratet at de åpner hele Kvænangen og Reisafjorden for alle fartøy i kystnotgruppen som fisker nvg-sild.

Lite bifangst

– Vi tok de første prøvene på Kvænangen forrige helg, og det så positivt ut. Men så avtok fisket, og vi fikk ikke fullført, forteller sjef for Sjøtjenesten, Rolf Harald Jensen, til Fiskeribladet.

Torsdag kveld gjenopptok de prøvetakingen. Det ble gjort fire prøvekast med tre ulike fartøy.

– Det ser ut som at mer sild har gått inn på fjorden, mens det nå er mer variable forhold lenger ut. I prøvekastene var det lite bifangst og fin sild, sier Jensen.

Åpner hele fjorden

I denne runden flytter de ikke på fjordlinjer, men åpner hele fjorden.

– Basert på prøvene vi har tatt mener vi det er forsvarlig. Vi skal også være til stede i området for å følge fisket tett. Oppstår det utfordringer er vi der, men erfaringsmessig pleier dette å gå veldig bra, sier Jensen.

Han sier at det lille de har registrert av bifangst er sei.

– Det er nesten ikke torsk. Jeg tror det har vært slakt fiske for de som driver med garn lenger ut også, sier Jensen.

Den midlertidige åpningen avgrenses i vest av en rett linje mellom følgende posisjoner:

N 69°59,72’ Ø021°04,23’

N 69°57,59’ Ø021°04,15’

Endringen trer i kraft umiddelbart, skriver direktoratet i en fiskerimelding.