– Åpen gruppe har ikke råd til å fortsette med å bli tappet for fisk, som de har avtalt rett til å fiske, på grunn av helt feil regulering av kvoten år etter år, sier Eriksen til Fiskeribladet.

Han viser til saken i Fiskeribladet nylig om at åpen gruppe og andre avsetninger til spesielle formål gikk glipp av å fiske torsk for anslagsvis 200 millioner kroner i fangstverdi i fjor.

7287 tonn gjenstod

Fiskeridirektoratets statistikk over torskefiske til og med 18.