Fisket ble åpnet 15. april med en foreløpig kvote på 60.000 tonn, men uttellingen har vært svak til nå. Frykten for matmangel i havet påpekes fra flere hold. Et nordnorsk lyspunkt ga tobisflåten et nytt håp nylig.

Det var «Odd Lundberg» fra Gratangen som 17. mai leverte 1250 tonn tobis i sin første skikkelige fangst til nå. De startet fisket 18. april med en fangst på 90 tonn før de la seg til kai i to uker i påvente av at tobisen skulle dukke opp av sanden.