Fiskeribladets fangstverdianalyse viser at «Nordhavet» har fisket for anslagsvis 82 millioner kroner i år, kun basert på sine egne kvoter med hvitfisk og pelagisk fisk. Den nye kystfiskebåten har nylig avsluttet fisket for i år.

Johannes og Børge Arvesen kan notere seg for rekordår i fangstinntekter i år. Foto: Jon Eirik Olsen

Analysen legger til grunn fangstene på de kvotebelagte artene som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister og gjennomsnittspriser for fersk fisk oppgitt gjennom salgslagene for de ulike fiskeslagene, omregnet fra rund til sløyd fisk i hvitfisk og rund fisk i pelagisk.