– Nå skal Co₂-avgiften økes med 64 øre ifølge statsbudsjettet, og regjeringen følger ikke opp med å kompensere denne økningen. Fra neste år øker dieselen med 64 øre og det blir en utfordring i rekefisket, sier Lennart Danielsen i Sør-Norges Fiskarlag.

Rekefiskerne i sør sliter med lave kvoter og avgiftsøkning og flere tør ikke investere når avgiftene øker. For kystrekeflåten er det positivt at drivstoffstøtten videreføres neste år.

Rekebåter på annet fiske

– Kvotene er en utfordring for rekeflåten og industrien og fisketakten har ikke vært så veldig høy. En del av de store rekebåtene er på annet fiske, men de kommer trolig tilbake i den nye perioden fra 1. november og fisket bruker å være spesielt godt i januar/februar. Fiskeridirektoratet har for øvrig foreslått en maksimalkvote på 10 tonn fra begynnelsen av november.

– Men det er ikke så lett å få omsatt reker som følge av press på priser. I tillegg dabber salget av reker av i tiden med julebord, påpeker Danielsen.

– Skummelt med ny modell

Det er bra med reker og båtene tar gode fangster. Mannskapet på «Eigenes» av Mandal landet nylig 4360 kilo reker, derav 1720 kilo kokt, til Domstein Sjømat i Kristiansand.

– Dette gjenspeiler ikke det forskerne sier at det er lite av de gode rekene. For øvrig er det vanskelig å si om kvotene blir bedre neste år. Det er skummelt med en ny modell og næringen er skeptisk til dette. I rekefisket er det flere som sliter med lønnsomheten, men det går bedre for mindre båter når det er reker ved land, forteller Danielsen til Fiskeribladet.

Manko på råstoff

Rekefabrikken Finny Sirevaag har fortsatt manko på råstoff.

– På grunn av økningen i maksimalkvoten får vi et par tonn mer i uken og dermed er det litt bedre enn tidligere i høst. Vi prøver å produsere reker to dager i uken, men det blir korte dager og slik har det vært over lengre tid, opplyser styreleder Arild Stulen ved rekefabrikken i Åna-Sira.

Fiskesalg i Kristiansand får gode fangster fra reketråleren «Høvågtrål».

– Det vil hjelpe å få reker fra et par båter til. Men det er sørgelige greier med historiens laveste kvoter og det kunne fiskes mye mer hvis rekefiskerne fikk lov til det. Nå blir det for mange hviledager enn det vi liker, framholder daglig leder Allan Iversen som er bekymret for fisket og rekenæringen.

– Det er få av de store båtene som bare satser på rekefisket – de er avhengig av å være på sjøen hele tiden og er nødt til å være på annet fiske.

Allan Iversen, daglig leder i Fiskesalg i Kristiansand. Foto: Roy Harbakk (arkiv)

For hummerfisket, ser det derimot bra ut.

– Vi får fangster fra lokale båter, men har ikke kapasitet til å lagre så mye hummer. Fiskerne har fått 400 kroner kiloet for hummer hos oss, men det er en for høy pris for salg til grossister, legger han til.

I begynnelsen av denne uken var det landet over 8,9 tonn hummer i distriktet til Fiskehav.

Ganske godt hummersalg

Fiskeeksperten Reinhartsen i Kristiansand får gode tilførsler av reker fra «Sjøvik», men denne båten er nesten ferdig med kvoten og klar for annet fiske.

– «Ringskjær Sør» har et godt rekefiske ved land, men det har vært dårlige værforhold for rekeflåten den senere tid. Får vi tak i reker kan det bli et godt salg også denne uken.

Vi får også en del leveranser av hummer og det er hittil kommet inn rundt 200 kilo i eget mottak. Men noen fiskere selger hummer nærmere jul. Salget av hummer over disk er ganske godt, men folk er mer avventende enn i fjor, opplyser daglig leder Reidar Fredriksen ved Fiskeeksperten Reinhartsen.