Akkurat nå pågår det ni seismikkundersøkelser i Nordsjøen, fra Knarr-feltet i nordlige deler av Nordsjøen, til Valhall i sør på Allebanken.

I åtte av disse områdene vil det kunne pågå fiske etter nordsjøsild samtidig med at det skytes seismikk. Det viser Fiskeridirektoratets uttalelser til de ni undersøkelsene på Oljedirektoratets nettsider.

Du kan se oversikt over alle undersøkelsene lenger nede i saken.

– Spredt for alle vinder

Reder og skipper på Bluefin, Atle Magne Nekkøy, er alt annet enn fornøyd med at store deler av Nordsjøen kartlegges for oljeforekomster, samtidig som flåten fisker nordsjøsilda.